Organisatie

Buren van de Zuilense Ring is een samenwerkingsverband
van zes bewonersorganisaties
uit Maarssen.

Elke bewonersorganisatie is met tenminste één vertegenwoordiger vertegenwoordigd in het periodieke ‘Burenoverleg’.
De dagelijkse gang van zaken bij de Buren wordt geleid door een kerngroep die tevens de bestuurlijke zaken van Buren van de Zuilense Ring behartigd.