Voorzitter Marianne de Gier licht de stelling van Buren van de Zuilense Ring toe

Tijdens het Grote Verkiezingsdebat Stichtse Vecht dat afgelopen vrijdagavond 16 maart in de aanloop naar de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad  werd georganiseerd door RTV Stichtse Vecht, kregen 12 maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om via een stelling de lijsttrekkers van alle lokale politieke partijen aan de tand te voelen.
De debatten tijdens de avond werden geleid door Sven Kockelmann, bekend van radio en TV en vooral ‘gevreesd’ voor zijn scherpe manier van interviewen.

“Wat vindt Stichtse Vecht?”
Een onderdeel van de debatten was “Wat vindt Stichtse Vecht?”, waarbij 12 maatschappelijke organisaties een stelling presenteerden.
Namens Buren van de Zuilense Ring presenteerde voorzitter Marianne de Gier de stelling”: “In het belang van de gezondheid van onze bewoners zijn spoedig effectieve maatregelen nodig ter (echte) verbetering van de leefbaarheid langs de Zuilense Ring op het gebied van geluid, lucht en doorstroming ten opzichte van de huidige situatie, waarbij voor wat de luchtkwaliteit betreft moet worden voldaan aan de strengere WHO-normen.”

Als inleiding van de stelling gaf ze aan: “Rond de Zuilense Ring wonen 12.000 inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. De komende jaren groeit het aantal voertuigen naar ruim 100.000 per etmaal. De huidige problematiek van gezondheid/leefbaarheid/veiligheid neemt onaanvaardbare vormen aan voor deze inwoners. Wij willen dat de gemeente Stichtse Vecht de gezondheid van haar inwoners garandeert.”

Vrijwel alle partijen, behalve PVV, eens met de stelling
De stelling werd vervolgens, door het lot bepaald, als eerste voorgelegd aan Ron Druppers van Maarssen 2000. Hij sprak namens zijn partij de volle steun voor deze stelling uit en dat deden vrijwel alle andere partijen, in navolging van een eerder al vrijwel raadsbreed aangenomen motie afgelopen najaar in de gemeenteraad.
Uitzondering vormde de lijsttrekker van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) in Stichtse Vecht, de heer Wim Ubaghs. Hij gaf aan dat zijn partij in Provinciale Staten eerder tegen een motie voor een verlaging van de maximum snelheid naar 80 km op de Zuilense Ring had gestemd.
Vreemd is daarbij dan wel dat de PVV Stichtse Vecht aangeeft zich hard te willen maken voor o.a. verkeer en doorstroming in de gemeente, maar dan juist een maatregel afwijst die op wetenschappelijke basis aangeeft dat hiermee de doorstroming op de Zuilense Ring wordt geoptimaliseerd. Nog los van dat die maatregel van die verlaging van de maximum snelheid ook een gunstig effect heeft op de geluidshinder en de verbetering van de luchtkwaliteit voor de omwonenden. Maar dat telt blijkbaar niet voor de PVV.

Beelden uit de uitzendingDoor op de afbeelding hierboven te klikken kun je kijken naar de presentatie en het debat over de stelling van Buren van de Zuilense Ring.
(Met dank aan RTV Stichtse Vecht voor het ter beschikking stellen van de opnamen)