In het rapport van Royal Haskoning/DHV over het onderzoek naar de omgevingskwaliteit van de Zuilense Ring, wordt als één van de meest effectieve maatregelen om de overlast van het verkeer voor omwonenden terug te dringen, geadviseerd om de maximum snelheid terug te brengen naar 80 km/uur.

Buren van de Zuilense Ring en de gemeente Stichtse Vecht pleiten al langer voor het terugbrengen van de maximum snelheid op de Zuilense Ring. Groot was dan ook de verbazing toen duidelijk werd dat in de reactie op de rapportage de gedeputeerde Mobiliteit dhr. D. Straat namens het college van gedeputeerde Staten (het bestuur van de Provincie) duidelijk maakte dat hij die maatregel niet wil overnemen.
Samen met de gemeente Stichtse Vecht zijn de Buren van de Zuilense Ring van mening dat deze maatregel zonder onoverkomelijke problemen direct doorgevoerd kan worden om de gezondheid van omwonenden niet verder in gevaar te brengen. De verlaging van de maximum snelheid zal daarnaast ook positief bijdragen aan de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg

In de Statenbrief van 6 november 2018 schrijft dhr. D. Straat (VVD) namens het College van gedeputeerden ook dat de Provincie voornemens is om de binnenkort in te voeren traject controle op de Zuilense Ring te handhaven op de huidige maximum snelheid van 100 km/uur.
In reactie op het voorstel van de Provincie heeft Buren van de Zuilense Ring aan de beide verantwoordelijke gedeputeerden, dhr. D. Straat (VVD) en mevr. M. Pennarts (GroenLinks) een schriftelijke reactie gestuurd over de invoering van de traject controle.

Deze schriftelijke reactie van Buren van de Zuilense Ring is hier te downloaden.