Op dinsdagavond 19 september jongstleden gaven Buren van de Zuilense Ring een presentatie aan de (commissie)leden van de gemeenteraad van Stichtse Vecht.
Dit gebeurde tijdens de informatieve commissievergadering, die werd gehouden in de gemeentelijke vergaderruimte in Boom & Bosch in Breukelen.

Op verzoek van de gemeenteraad presenteerde voorzitter Marianne de Gier bij aanvang van de commissievergadering op kernachtige wijze waar Buren van de Zuilense Ring voor staan en waar ze voor opkomen.
De aanwezige gemeenteraadsleden kregen met deze presentatie een duidelijk inzicht in wat nu werkelijk de zorgen zijn die de Buren van de Zuilense Ring drijven om zich voor in te zetten. Tijdens de bijeenkomst die een informatief karakter had, werd door  de verantwoordelijk wethouder Pieter de Groene een toelichting gegeven over wat de stand van zaken was van inzet door de gemeente Diverse gemeenteraadsleden lieten duidelijk blijken de zorgen van de Buren te delen en kwamen met suggesties en aanbevelingen om de belangen van bewoners vanuit de gemeente beter te laten behartigen.
De avond bracht in ieder geval bij alle partijen helder inzicht in de problematiek zoals die door de bewoners langs de Zuilense Ring wordt ervaren en de conclusie dat er nog een lange weg te gaan is om de gewenste oplossingen tot stand te laten komen.

 

 

 

 

 

 

 

De tekst bij de presentatie is als PDF beschikbaar klik hier

Van de presentatiesheets is kort filmpje gemaakt dat door hier te

vertoont wordt wanneer je op het videovenster klikt.