Vandaag, 4 september 2017, hebben we onderstaand persbericht naar de landelijke en lokale media verstuurd.

Persbericht 4 september 2017

BUREN VAN DE ZUILENSE RING: VERDUBBELING VERKEERSOVERLAST VERWACHT

Zes Maarssense wijkcommissies langs de Zuilense Ring maken zich zorgen over de gezondheid van de ruim 12.000 bewoners die zij vertegenwoordigen. Nieuwe verkeersprognoses laten zien dat het verkeer op de Ring de komende jaren zal verdubbelen. Dat betekent meer uitlaatgassen, fijnstof en geluidsoverlast. Ook de leefbaarheid in de aangrenzende wijken en de verkeersveiligheid zijn in gevaar. Om de belangen van deze bewoners te behartigen hebben ze hun krachten gebundeld als ‘Buren van de Zuilense Ring’ (www.burenvandezuilensering.nl).

Voorzitter Marianne de Gier spreekt namens de  wijkcommissies van Boomstede, Bloemstede, Op Buuren en Zandweg-Oostwaard, de Dorpsraad Oud-Zuilen en de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder. “Wethouder De Groene van Verkeer erkent de problematiek, maar zegt afhankelijk te zijn van de provincie, de beheerder van de Zuilense Ring. De provincie heeft geen plannen om maatregelen te nemen die de overlast zullen beperken. De Buren van de Zuilense Ring vinden dat de gemeente Stichtse Vecht zich met volle kracht moet inzetten voor de belangen van de eigen bewoners wat betreft hun gezondheid, leefbaarheid en veiligheid.”

Politiek aan zet
Al in 2012 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die aangeeft dat er door de op stapel staande veranderingen, op de Zuilense Ring geen nadelige effecten mogen ontstaan voor de bewoners van Maarssen. Dat lijkt nu echter wel te gaan gebeuren. Lokale politieke partijen hebben de Buren van de Zuilense Ring laten weten dat de gemeente Stichtse Vecht zich wat hen betreft sterk moet maken voor de bewoners.  Op 19 september zal de gemeenteraad tijdens een commissievergadering met de wethouder spreken over de problematiek rond de Zuilense Ring. De Buren van de Zuilense Ring zijn voor deze vergadering  door de gemeente uitgenodigd en zijn daar uiteraard bij aanwezig.

Utrechtse plannen nadelig voor Maarssen
Prognoses laten over een paar jaar een verdubbeling zien van het verkeer op de Zuilense Ring, met vooral veel extra vrachtverkeer. Dat komt doordat de gemeente Utrecht de doorstroming op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) door Overvecht verbetert: geen verkeerspleinen meer, geen verkeerslichten en een maximumsnelheid van 80 km/u. Dit maakt deze weg, inclusief de Zuilense Ring langs Maarssen, een volwaardige verbindingsweg tussen de A2 en de A27. Bovendien wil de gemeente Utrecht autoverkeer uit de binnenstad weren en langs de rand van de stad laten rijden. Ook dit zorgt voor veel meer verkeer op de NRU en op de Zuilense Ring.

Buren van de Zuilense Ring komen op voor de belangen van bewoners
De Buren van de Zuilense Ring gaan doen wat zij kunnen om de belangen van de bewoners te behartigen. Op de website www.burenvandezuilensering.nl  houden ze iedereen op de hoogte over de plannen, de gevolgen en de te verwachten overlast. Op die website kunnen bewoners ook zien hoe ze steun kunnen geven aan het initiatief van de Buren van de Zuilense Ring.

Persbericht Buren van de Zuilense Ring 4-09-2017