College informeert gemeenteraad over stand van zaken

Het college van B&W heeft een memo gezonden aan de gemeenteraad over de stand van zaken NRU. Ter voorbereiding op de informatieve commissievergadering op 19 september 2017 geeft het college een uiteenzetting over de gevolgen voor Stichtse Vecht van het project...