Het college van B&W heeft een memo gezonden aan de gemeenteraad over de stand van zaken NRU.
Ter voorbereiding op de
 informatieve commissievergadering op 19 september 2017 geeft het college een uiteenzetting over de gevolgen voor Stichtse Vecht van het project “Opwaardering Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)”

 

In deze memo aan de gemeenteraad wordt onder meer een overzicht gegeven over de stand van zaken van het project dat door de gemeente Utrecht wordt voorbereid voor het Utrechtse deel van de N230.
In de memo worden de effecten aangegeven die de uitvoering van dit Utrechtse project heeft op de Zuilense Ring, het deel van de N230 dat over het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht loopt.
Verder worden in de memo de standpunten van het college en de eerder ingenomen standpunten van de gemeenteraad van Stichtse Vecht  over de toekomstige aanpassingen op de NRU weergegeven. Daarbij wordt onder meer ook het standpunt van het college ten aanzien van de maximum snelheid op de Zuilense Ring uiteen gezet en verder bevat de memo ook informatie over de plannen voor de verbetering van de aansluiting van de N230/Zuilense Ring op de A2 (de “Divergerende Diamantaansluiting”)  die een oplossing moet bieden voor de problemen van de huidige aansluiting.

Klik hier voor de memo  Stand van zaken NRU

Vanwege de soms wat eenzijdige en hier en daar gedateerde inhoud van de memo Stand van Zaken hebben de Buren van de Zuilense Ring een notitie met kanttekeningen gemaakt bij deze memo en die voorafgaand aan de commissievergadering gepubliceerd.