Doelstelling

De Zuilense Ring, onderdeel van de provinciale weg N230 en de verbinding tussen de A27 en de A2, wordt de komende jaren flink drukker. Als het aan de gemeente Utrecht ligt wordt het een belangrijke route voor meer verkeer rond de stad Utrecht. Dat zal gevolgen hebben voor de bewoners langs de Ring: meer verkeersgeluid, meer fijnstof en risico’s van sluipverkeer door de wijken in Maarssen. Voor het Utrechtse deel van de N230 – de NRU – worden al de nodige maatregelen bedacht en uitgewerkt. Voor de Zuilense Ring, het deel door de kern Maarssen van de gemeente Stichtse Vecht loopt, zijn geen plannen om maatregelen te nemen.
De bewonersverenigingen en wijkcomissies van Maarsseveen-Molenpolder, Oud-Zuilen, Op Buuren, Zandweg-Oostwaard, Bloemstede en Bloomstede maken zich zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Om de belangen van deze inwoners te vertegenwoordigen, hebben zij zich verenigd in de Buren van de Zuilense Ring.


Doel en werkwijze
Het gezamenlijke bewonersinitiatief “Buren van de Zuilense Ring” wil, vanuit welbegrepen eigenbelang, bij voorkeur één oplossing voor de gehele N230 – zowel de NRU als de Zuilense Ring: met 80 km/u in zes minuten veilig, gezond en leefbaar tussen A27 en A2.

Buren van de Zuilense Ring baseert zich op de feiten en realistische verkeersprognoses. Scenario’s voor een goede, stille, schone en veilige doorstroming van het verkeer op de rondweg Utrecht moeten zijn gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde prognoses en inzichten.

Bestuurlijk is dit een complex dossier met meerdere beslissende instanties.
Voor het verkeer zijn dat de  gemeente Utrecht voor de NRU, de provincie Utrecht voor de Zuilense Ring en het Rijk voor de aansluitingen op A27 en A2.
Voor milieu en leefbaarheid rond de NRU is dat gemeente Utrecht en rond de Zuilense Ring is dat de gemeente Stichtse Vecht. Buren van de Zuilense Ring richt zich dus met name op de gemeente Stichtse Vecht opdat deze haar positie gebruikt en druk uitoefent op de provincie Utrecht voor maatregelen op en om de Zuilense Ring.
Buren van de Zuilense Ring werkt daartoe tevens samen met de werkgroep van het Bewonersplatform Overvecht DROOM voor een totaaloplossing voor gehele N230 (de Zuilense Ring en de NRU samen).