Vlak vóór en in de zomervakantie hebben de Buren van de Zuilense Ring bezoeken gebracht aan de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht om bij hen aandacht te vragen voor de problematiek van de Zuilense Ring.

Dat heeft er toe geleid dat op initiatief van politieke partijen in de gemeenteraad op 19 september a.s. de raadscommissie van de raad (de commissie die over deze kwestie gaat), zal worden bijgepraat over de stand van zaken Zuilense Ring/ NRU.

De Buren van de Zuilense Ring zijn verzocht om bij deze gelegenheid een presentatie te verzorgen voor de leden van de raadscommissie. Wethouder van Verkeer,Pieter de Groene , zal ook aanwezig zijn om een toelichting te geven.

Bij deze bijeenkomst wordt niets besloten, het is een informatieve sessie waarin de wethouder op verzoek de commissieleden bijpraat.
Via deze link is de agenda en zijn ook de stukken in te zien: agenda 19 Sept 2017.

Voor de commissie wordt door de gemeente nog een notitie/ stand van zaken opgesteld. Die staat naar verwachting op 7 september bij de stukken voor de agenda.

Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom op de publieke tribune.

 

De bijeenkomst vindt plaats in Boom en Bosch (het voormalige gemeente huis van Breukelen), Markt 1 in Breukelen, op dinsdag 19 september. Omdat er die avond meer onderwerpen op de agenda staan zal de bijeenkomst al eerder beginnen. Het onderwerp Zuilense Ring/NRU staat om 21.00 uur gepland.