Gezondheid

De gemeente Utrecht gaat verkeer uit de stad nog verder weren en zal daarmee de omliggende regio voorzien van extra verkeerslast. De gemeente wil het Utrechtse deel van de N230, de Noordelijke Randweg Utrecht of kortweg de NRU, upgraden. De NRU en de Zuilense Ring, het deel van de N230 dat door Stichtse Vecht loopt, vormen samen de provinciale weg N230. Deze weg is dè uitvalsweg van Utrecht-Noord/West en Maarssen en verbindt bovendien de snelwegen A27 en A2. De weg is dus een belangrijk onderdeel in het centrale knooppunt van verkeerswegen in het hart van ons land.

De intensievere in- en uitstroom uit Utrecht en betere doorstroming van de NRU zal enorme effecten hebben op het verkeersaanbod op de Zuilense Ring, waarlangs ruim twaalfduizend inwoners van Stichtste Vecht in zes Maarssense wijken wonen.

Verkeersprognoses tonen een forse toename van het verkeer op deze toch al zeer drukke weg met meer dan de helft naar bijna 90.000 voertuigbewegingen per etmaal. Een verdere toename is in de nabije toekomst te verwachten door de aanstaande verbreding van de A27 bij Amelisweerd, de file-ontwijkers vanwege toenemende opstopping bij de Leidsche Rijn tunnel op de A2 en verdere groei van verkeer door het ‘natuurlijke aanbod’ als gevolg van voortgaande groei van het aantal nieuwe woningen in Leidsche Rijn en in de woningen in de nieuwe Maarssenbroekse woonwijk Haagstede.

Zorgen over gezondheid, veiligheid en leefbaarheid
Buren van de Zuilense Ring maakt zich zorgen over het drukke en steeds drukker wordende verkeer op de Zuilense Ring, dat zijn weerslag zal hebben op de gezondheid van omwonenden. Het gaat daarbij vooral om de nadelige effecten van uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof, maar ook om de effecten van de geluidsoverlast. Ook is de veiligheid in het geding, als gevolg van de toegestane snelheid op de weg. Tot slot zijn er zorgen over de bereikbaarheid van de woonomgeving door de te verwachten gebrekkige doorstroming van het verkeer op de Zuilense Ring en de vastlopende op- en afritten van en naar de woonkernen.