Op maandag 23 oktober  bezochten de leden van commissie Mobiliteit, Milieu & Economie uit Provinciale Staten de N230.  Voorafgaand aan het werkbezoek waren DROOM, een initiatiefgroep van bewoners in Overvecht en Buren van de Zuilense Ring door de provincie uitgenodigd om een presentatie te geven in het Provinciehuis.

Ontvangstbijeenkomst op het Provinciehuis, voorafgaande aan het werkbezoek aan de N230

Bij de presentatie en het werkbezoek waren naast diverse Statenleden en de gedeputeerde mw Verbeek -Nijhof ook vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht, ook de wethouders, mw Van Hooijdonk uit Utrecht en dhr De Groene uit Stichtse Vecht aanwezig.

Voorzitter Mariane de Gier tijdens haar presentatie namens Buren van de Zuilense Ring

 

 

 

 

Voor een aandachtig publiek zette Marianne de Gier in haar presentatie de standpunten namens Buren van de Zuilense Ring uiteen en drong aan op aandacht voor de problemen van de bewoners langs het traject van de N230 door Stichtse Vecht (de Zuilense Ring).

Hans Peek gaf onderweg een toelichting op de problematiek langs de Zuilense Ring

 

 

Na de presentatie namens DROOM vertrok het gezelschap vanaf het Provinciehuis met de bus op weg naar de N230.
Tijdens de busrit over het traject over de N230 door Stichtse Vecht, kreeg Hans Peek de gelegenheid om in de bus de nodige toelichting te geven op de specifieke situatie op de Zuilense Ring.

Vanuit de gemeenteraad Stichtse Vecht waren onder meer dhr. Pfaff (D66) en dhr. Van Dijk (PvdA) aanwezig bij het werkbezoek.

 

 

 

Onderweg werd er een stop gemaakt op het parkeerterrein bij de hockeyvelden van MHV Maarssen aan de Sluijswijk, vlak naast de drukke Zuilense Ring. Vanaf die plek konden de deelnemers aan het werkbezoek een goede indruk krijgen van de impact (lawaai en uitstoot) van de N230 door Stichtse Vecht.

 

Vanuit Stichtse Vecht vervolgde het gezelschap de reis over de N230 op weg naar Utrecht, waar een stop werd gemaakt nabij het Ghandiplein. In de vroege avondspits van die middag liep zoals elke dag daar het verkeer weer aardig vast en was naast het verkeersgeluid ook de stank van het verkeer voor alle aanwezigen goed waar te nemen.

Met de ervaringen van het werkbezoek ‘op zak’werd het gezelschap daarna weer door de drukte van de avondspits teruggereden naar het Provinciehuis en was er bij de delegatie van Buren van de Zuilense Ring tevredenheid over dat met het werkbezoek een kans is benut om de delegatie van Provinciale Staten een goed beeld te geven over de problematiek zoals die door de bewoners van Stichtse Vecht en Overvecht langs de N230 wordt ervaren.