Leefbaarheid

De leefbaarheid van zes Maarssense woonwijken (Bloemstede, Boomstede, Oud-Zuilen, Op Buuren, Zandweg-Oostwaard, Maarsseveen-Molenpolder) komt de komende tijd fors meer onder druk te staan. Deze wijken liggen aan de Zuilense Ring, onderdeel van provinciale weg N230.

De gemeente Utrecht zal het Utrechtse deel van de N230, kortweg de NRU, gaan vernieuwen en hiermee de doorstroming van het verkeer verbeteren. De verkeerslichten bij de verkeerspleinen (rotondes) verdwijnen en zullen worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Voorlopig zijn dat een tunnel (Robert Kochplein) en 2 Fly Overs (het Henri Dunantplein en het Ghandiplein). Bewoners in Overvecht zijn een actie gestart om te zorgen dat ook die 2 Fly overs een tunnel worden, maar of dat gaat lukken hangt af van of de gemeente Utrecht daarvoor de benodigde financiën op tijd bijeen krijgt.

De vernieuwing van de NRU en daarmee de betere doorstroming t zal hoe dan ook extra verkeer aantrekken. Daarnaast wil de gemeente Utrecht ook het verkeer nog verder uit de stad weren, om de luchtkwaliteit en daarmee de leefbaarheid in de stad te verbeteren.
Maar ook de toename van het verkeer die hierdoor ontstaat zal voor extra verkeersoverlast zorgen, ook op de Zuilense Ring.

Ook de A27 wordt verbreed om nog meer verkeer om Utrecht te kunnen laten passeren. De N230 wordt door het verdwijnen van de verkeerslichten straks ook extra aantrekkelijk voor vrachtverkeer tussen A2 en A27, dat nu nog om de stad heen rijdt.
De N230, inclusief de Zuilense Ring,  wordt daarmee onderdeel van het centrale knooppunt van verkeerswegen in het hart van ons land (“de draaischijf van Nederland”)

De intensievere verkeersstroom in en uit de stad Utrecht en de betere doorstroming van de NRU zal ook een enorme effect hebben op het verkeersaanbod op de Zuilense Ring. De prognoses spreken over een verdubbeling van de huidige verkeersomvang! Dat zorgt voor verder toenemende overlast en een aanslag op de leefbaarheid voor de ruim twaalfduizend inwoners van Stichtse Vecht die in de zes Maarssense wijken langs deze weg wonen. De kwaliteit van hun woonomgeving komt hierdoor in gevaar.

De Buren van de Zuilense Ring willen dat zowel de gemeente Stichtse Vecht als de provincie Utrecht als wegbeheerder van de N230, opkomen voor hun belangen en een leefbare woonomgeving garanderen.

 

 “We moeten ongehinderd onze wijken kunnen bereiken en vanuit onze wijken ongehinderd naar bijvoorbeeld ons werk kunnen gaan, of boodschappen kunnen gaan doen”.

“We willen zonder al die herrie in onze tuin kunnen zitten en niet eerst het roet van de tuinmeubelen moeten vegen”.

“We willen dat onze kinderen gezond kunnen opgroeien en gewoon buiten kunnen spelen zonder die risico’s voor hun gezondheid.”.

“En als we in het weekeinde met de fiets langs de molens in Oud-Zuilen rijden, of langs de Vecht, moeten we niet hoeven schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan”.