Wordt dit het toekomstige beeld rondom aansluiting Zuilense Ring/N230 – A2 in de ochtendspits?

Doorstroming en veiligheid van het verkeer verbeteren, dat is wat de provincie wil bereiken met de aanleg van een nieuw type aansluiting van de Zuilense Ring/N230 op de A2. Het lijkt er op dat de provincie overtuigd is dat de verandering van de huidige aansluiting naar een “Divergerende diamant-aansluiting” de beste oplossing is voor deze problemen.

Regio Utrecht draaischijf van Nederland
“De regio Utrecht is de draaischijf van Nederland”, zo sprak de inmiddels ex-gedeputeerde mw. Jacqueline Verbeek-Nijhof bij de gelegenheid van de presentatie van de Nationale Markt en CapaciteitsAnalyse (NMCA) in mei 2017. Deze analyse wordt eens per vier jaar uitgevoerd in opdracht van het Rijk en vormt de basis voor het mobiliteitsbeleid in Nederland. “Als het hier vast staat, dan staat het overal vast. Het verkeer moet doorstromen. Daarom pakken we als provincie Utrecht versneld een aantal knelpunten aan, waaronder de aansluiting van de Zuilense Ring op de A2,” aldus mw. Verbeek.

Studie naar oplossingen
Onderdeel van die aanpak was het afgelopen jaar een studie naar de meest effectieve oplossing voor de aansluiting waarbij de doorstroming en veiligheid van het verkeer wordt verbeterd. Deze studie is onder verantwoordelijkheid van de provincie in samenspraak met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht uitgevoerd en ook Rijkswaterstaat is er bij betrokken geweest.
Begin maart is een achtergrondrapportage verschenen. In die rapportage wordt de aanleg van een zogenaamde “Divergerende diamant”- aansluiting als oplossing voor de aansluiting van de Zuilense Ring/N230 op de A2 gepresenteerd.
Naar verwachting zal de provincie nog dit jaar besluiten of deze aansluiting er ook komt. Bij een positief besluit is de realisatie voorzien vanaf 2019 of 2020.

Als Buren van de Zuilense Ring zullen we de ontwikkelingen rondom de besluitvorming  over de aanleg van de “Divergerende diamant-aansluiting” op de voet volgen. We zullen de plannen voor de eventuele aanpassing van de aansluiting van de Zuilense Ring/N230 op de A2 kritisch beoordelen op de bijdrage aan onze doelstellingen voor de noodzakelijke verbetering van de leefbaarheid voor de omwonenden langs de Zuilense Ring, op het gebied van op gebied van geluidshinder, luchtkwaliteit en doorstroming. 

De Achtergrondrapportage kun je downloaden                 De werktekening (“Bijlage 1”) bij de achtergrondrapportage
door op de afbeelding hieronder te klikken.                       download je door op onderstaande afbeelding te klikken.