Veiligheid

De Zuilense Ring is nu al een drukke weg. Het verkeer op de weg is een mix van bestemmingsverkeer binnen de gemeente (van Maarssenbroek naar Maarssen-Dorp of naar Oud Zuilen) en doorgaand verkeer (naar Utrecht Overvecht) of via de A2 of de A27 naar andere bestemmingen.

Sinds de ingebruikname van de Leidse Rijntunnel op de A2 en de zeer regelmatige afsluitingen vanwege de tunneldosering, wordt het verkeer op de A2 regelmatig ‘uitgedaagd’ om de afslag  van de Zuilense Ring te nemen om snel verder te kunnen rijden.

De weg wordt door de Provincie Utrecht, de beheerder van de weg getypeerd als een zogenaamde Doorstroomweg. Een type weg dat bestemd is om veel  verkeer te verwerken en het verkeer door te laten stromen met zo min mogelijk oponthoud. Een doorstroomweg is bij voorkeur uitgevoerd met ongelijkvloerse kruisingen en een toegestane maximumsnelheid  van minimaal 100 km/h.

De N230 is op het Zuilense Ring deel (van de aansluiting op de A2 tot het Ghandiplein in Utrecht) uitgevoerd met 2 x 2 rijstroken in beide richtingen en een brede middenberm. De weg heeft aparte in- en uitvoegstroken en heeft voor pechgevallen zogenaamde pechhavens. Zo op het eerste oog  lijkt de weg bijna net zo ingericht als een echte autosnelweg.
De huidige maximum snelheid van 100 km (!) per uur wordt in de praktijk regelmatig ruim overschreden, zo blijkt maar al te vaak uit de snelheidscontroles die er worden gehouden. Bij diverse ongevallen blijkt vaak dat (te) hard rijden de oorzaak is.

Door diezelfde hoge maximum snelheid en de relatief korte invoegstroken op de Zuilense Ring moeten bestuurders af en toe bijna halsbrekende toeren uithalen om op de weg in te voegen.
Dit blijkt vooral tijdens de spitstijden, wanneer de lange files voor de aansluiting op de A2 al ver op de Zuilense Ring ontstaan. Het gevolg is ook dat de routes door de kernen Maarssen-Dorp en Maarssenbroek worden gebruikt als alternatieve route. Door dit onevenredige verkeersaanbod op de lokale wegen in Maarssen en Maarssenbroek komt ook de veiligheid van het lokale verkeer onder druk te staan en wordt de bereikbaarheid van deze kernen – met name in de spits – ook regelmatig bemoeilijkt.

Vanwege de verkeerspleinen op het NRU-deel van de N230 is de weg momenteel nog niet zo aantrekkelijk voor het doorgaande (vracht) verkeer. Dat wordt straks anders. Dan zal de N230 ook vaker als alternatief worden gebruikt om een kortere route te nemen tussen A27 en de A2.

Nu wordt er al ‘reclame’ gemaakt door een LED verlicht routeinformatiebord op de A27, komende vanuit Hilversum, voor de N230 als alternatieve verbinding voor de snelwegen rondom Utrecht!

Bovenop het autoverkeer dat de N230 nu al gebruikt, zal door de verbreding van de A27,de aanpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (geen verkeerspleinen en geen verkeerslichten meer), straks nog meer verkeer uitgenodigd worden om van de N230 en dus van de Zuilense Ring gebruik te maken.
De mix van nog meer vrachtverkeer, dat niet harder dan 80 km mag rijden en de rest van het verkeer, waarvoor op de Zuilense Ring een maximum snelheid van 100 km geldt, zal ook meer gevaarlijke situaties op gaan leveren.